Nytt hus, nya risker

Att göra en god koll på sin kommande bostad angående radon och asbest, är något alla bostadsägare borde göra. Detta är särskilt viktigt om man flyttar utomlands, då man inte vet huruvida ens nya bostad är byggd med för material. För den som köpt hus är en besiktning före husköpet oerhört avgörande huruvida skicket på huset egentligen är. Om huset man har köpt, eller tänker köpa, överskrider de nivåer för hur mycket radon det får finnas måste man omedelbart sanera, vilket kan bli mycket dyrt.

Genom att placera ut så kallade radondosor i sitt hem under ett par månader, kan man mäta och se om gränsvärdena överskrids. I bostadshus får radonmängden inte överskrida mer än 200 becquerel per kubikmeter. Om det gör det måste man sanera, men först måste man ta reda på var radonet sitter. Saneringen blir nämligen olika stor beroende på var skadan sitter. Ibland kan skadan sitta i husets ventilation, i husets grund eller i grundvattnet. Genom att öka ventilationen i huset, sätta in fler avloppsbrunnar i grunden eller att köpa en radonavskiljare (från t.ex. http://www.radonett.com/indexsverige.htm) kan man få ökad ventilation och därmed få bort radonet till bättre nivåer.