Nytt hem, men sen då?

Alla har nog någon gång i livet känt lyckan av att äntligen få flytta in i sin drömbostad, eller i alla fall i en ny bostad, och äntligen få sätta igång med renoveringar och inredning. Men vad är det man bör tänka på?

När man flyttar in i en ny bostad är det lätt att man upptäcker saker man inte såg under visningen avbostaden och när man bor i hus är det flera saker man bör ta en extra titt på. Till exempel är det vanligt att man missar att se vissa skavanker som bör åtgärdas, så som otäta fönster, fuktskador i rummen och diverse lösa plankor i golv och så vidare. Dock brukar man vanligen göra en besiktning av ett hus innan det går till försäljning så det är säljarens ansvar att informera den nya köparen om dessa tokigheter, men ibland är det saker som slipper förbi.

Dolda fel

Något som är vanligt när man köper hus är att man någon gång måste renovera och då är det lätt hänt att man hitta något som benämns Dolda fel, vilket innebär att kostnaden för reparation av dessa fel ska tillfalla den person som sålde huset. Exempel på detta kan vara mögel bakom väggar och under golv eller nedgrävda rör som läcker och så vidare. Viktigt att veta är även att dessa fel kan reklameras till säljare i upp till 10 år efter köp av huset innan ansvaret preskriberas.

Vad ska man göra om man hittar fel som inte finns i besiktningen?

  1. Kontakta ansvarig mäklare i god tid, som köpare har man undersökningsplikt vilket innebär att man själv måste undersöka hemmet ordentligt efter skador som inte visas i besiktningspappren. Dock är det säljarens ansvar att åtgärda dessa fel om de utelämnats med flit när man informerat om husets skador.
  2. Friskrivning av dolda fel – en hussäljare kan skriva klausul i kontraktet att denne avskriver sig ansvar för dolda fel som kan hittas i huset. Har säljaren denna klausul ska även köpekostnaden av huset sänkas då detta kan innebära en högre kostnad för köparen.
  3. Kriterier för ersättning – felet som uppdagats måste ha funnits i huset vid köptillfället och felet ska inte heller ha varit uppenbart och därigenom upptäckbart. Likväl ska typen av fel inte heller ha varit förväntat.