Att hålla reda på inför ett husköp

rangligt hudOm man köper hur är det extra viktigt att man har koll på flera delar i huset och på försäkringar som kan göra att det blir smidigare vid eventuella problem. Problemet många nya husägare gör är att titta på husets utsida och helhet och se det som helt, rent och snyggt och då strunta i att besiktiga det. Dessutom är det många som inte tar en dolda fel försäkring och känner sig säkra på att huset är i fint skick. Dock är inte fallet alltid så utan problemet med just dolda fel är att de är dolda. Om inte någon gjort misstaget att köpa ett hus utan en besiktning så hade inte dolda fel försäkringen behövts i samma utsträckning. Det finns andra problem med ett hus som inte har synbara skador och fel men kan blir riktigt farligt att bo i istället.

  • Fukt, fukt är inte synbart med ändock farligt, fukt leder till andra problem som mögel.
  • Mögel, kan vara farligt och sprider sig snabbt beroende på typen av svampen
  • Röta, trädstommen i huset kan börja ruttna vid fukt och falla isär
  • Radon, farlig radioaktiv ädelgas av radon och kan skapa stora hälsoproblem hos personer, såsom cancer
  • Asbest, fibrer utger ett farligt ämne som sitter i husets isolering och är farligt att andas ner i lungorna

Gör en grundlig koll

Flera företag utför både kontroller och sanerar men just www.ocab.se är ledande i att hitta fel i hemmet och att åtgärda dessa. Dessutom är de belägna i hela Sverige och man måste inte söka efter ett flertal lokala firmor och jämföra. Håll också koll på rätt försäkring för ert hus och se vad det innefattar, exempelvis så är det inte säkert att försäkringen räcker till utsidan av huset. Många gånger kan en dränering vara ett problem och då gäller det att vara medveten om att det inte alltid räknas som en del i huset på grund av att det är ett problem på utsidan. Håll också kolla på husets tidigare ägare och vad de åtgärdat och om de gjort detta själva. El är ett sådant exempel på vad som är förbjudet att dra själv.